Over Weijers Mens en Werk

Mensen beter laten samenwerken en presteren in een sfeer en bedrijfscultuur die dit bevordert......het een kan niet zonder het ander ! Samen met u zorgen we voor beweging in de juiste richting.

Chopinlaan 2,
5707 RE Helmond

Contact

Rolf Weijers

 Arbeid- en organisatieadviseur, veranderkundige(CMC), ondernemer en Flowcoach.

Mijn hele werkzame leven ben ik al bezig met het verbeteren van de samenwerking binnen en tussen teams, met het verbeteren van werkplezier van medewerkers en de effecten hiervan op de resultaten en ambities van de organisatie, een team of een individuele medewerker. Vaak is dit gelukt, ook toen ik zelf leiding heb gegeven. Maar ik ken ook de keerzijde van de medaille......en dat is minstens zo leerzaam !     

Als arbeid- en organisatieadviseur en veranderkundige werk ik vanuit de filosofie en het gedachtengoed van de positieve psychologie. Werken vanuit mogelijkheden en versterken van dat wat mensen kracht en energie geeft. Het beste uit mensen halen in een omgeving die dit versterkt, het een kan niet zonder het ander !

Vraagstukken in mijn werk zijn vaak complex en gaan over: samenwerking en werkklimaat, arbeidsverzuim, werkdruk en werkstress en meer recent, over het samen betekenis geven aan een nieuwe visie, missie en kernwaarden als antwoord op de snelle ontwikkelingen om ons heen. Vraagstukken met een grote samenhang in organisatiethema's, reden dat ik graag samenwerk in een netwerk met andere professionals om tot de beste oplossingen voor mijn klanten te komen.

Mijn partners zijn:

- Dr. Jef van den Hout PDEng en Flow Concepts (www.flowconcepts.nl), 

- Drs. Suzanne van Maasakker van Buro Veranders (www.buroveranders.nl) 

- Ing. Ronald Simonis van Effect Veiligheid BV (www.effectveiligheid.nl) 

Flow Concepts is een netwerk van professionals en wetenschappers die teams begeleiden naar meer teamflow. Wij zorgen voor beweging in de juiste richting. Dit doen wij door wetenschappelijk onderzoek, inspiratie, monitoring, coaching, opleiding en het organiseren van leuke en nuttige teamontwikkeling activiteiten.

Met Suzanne van Maasakker (Buro Veranders) werk ik graag samen als het gaat over omgaan met of realiseren van veranderingen.

Effect Veiligheid BV is een prima club van deskundigen die ingezet worden bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden.    

Dit netwerk biedt mijn klanten de volgende voordelen:  

  • continuïteit in dienstverlening
  • één aanspreekpunt voor complexere vraagstukken
  • de juiste persoon op het vraagstuk die werken vanuit dezelfde visie en aanpak
  • state of the art instrumentarium en bewezen interventies

 

 

 

 

 

Over Weijers Mens en Werk

Werkgebied

Mijn Werkwijze